Novosti
1911. osnovan prvi klub
Hrvatski športski klub iz Splita
Koturaljkanje u Požegi
Od 1964 do 1974 djelovao je KK Požega i u to doba bio jedan od velikih koturaljkaških gradova i klubova
Prvenstva u rink hokeju
Održana 11 Prvenstva Jugoslavije od 1953-1963 u Pulu

 

 

Broj 05/2009

 

Broj 04/2009

 

Broj 03/2009

 

Broj 02/2009 

 

Powered by Hoola.