Novosti
1911. osnovan prvi klub
Hrvatski športski klub iz Splita
Koturaljkanje u Požegi
Od 1964 do 1974 djelovao je KK Požega i u to doba bio jedan od velikih koturaljkaških gradova i klubova
Prvenstva u rink hokeju
Održana 11 Prvenstva Jugoslavije od 1953-1963 u Pulu

Dokumenti

Upsi u srednju školu, šk.god. 2018/2019.

Konačna rang lista

1. Cigić Ina


Novi pravilnik o kategorizaciji

OD 1.1.2016. stupio je na snagu novi pravilnik o kategorizaciji. Novost je što se povećava minimalni broj sportaša/klubova/reprezentacija da bi se sportašu priznao ostvareni rezultat. U nastavka sažetak tih najvažnijih promjena:

1.    Državno prvenstvo

a.    Pojedinačno: 8 natjecatelja iz 5 klubova

b.    Ekipno: 6 ekipa iz 6 klubova

2.    Europsko prvenstvo

a.    12 zemalja

3.    Europski kup

a.    10 zemalja

4.    Svjetsko prvenstvo

a.    3 kontinenta, 15 zemalja

5.    Svjetski kup

a.    2 kontinenta i 10 zemalja

 

KATEGORIZACIJA SPORTAŠA POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KATEGORIZACIJU

Članovi klubova koji su članovi Koturaljkaškog saveza Hrvatske (KSH) koji ostvare rezultat koji ima osnovu za kategorizaciju prema pravilniku i kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, imaju pravo zatražiti RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI.

Postupak za dobivanje rješenja je slijedeći: sportaš treba obrazac KAT1 (Zahtjev za kategorizaciju sportaša) spremiti na svoje računalo, popuniti osobnim podacima koji se traže, te isprintati. Ispunjeni i potpisani obrazac treba donijeti na ovjeru u klub, a nakon toga na ovjeru u KSH i priložiti 70 kuna državnih biljega. Dalje će prema HOO-u zahtjev proslijediti KSH. Rješenje o kategorizaciji stiže poštom 30-tak dana po dostavi zahtjeva. Na osnovu rješenja o kategorizaciji sportaši ostvaruju različita prava prema odlukama županija, gradova ili općina i ostvaruju ih putem županijskih ili gradskih sportskih zajednica. (Npr. u Zagrebu to je Zagrebački koturaljkaški savez kojem je potrebno OSOBNO odnijeti rješenje o kategorizaciji, te ispuniti dodatne obrazce od SSGZ-a).

Sportaši koji imaju pravo na kategorizaciju dužni su sami brinuti da na vrijeme zatraže rješenje kojim će ostvariti to pravo ili produžiti svoj status.

UPIS U SREDNJU ŠKOLU

MZOS za školsku godinu 2014./15. koturaljkaškom sportu ukinuo je dodatne bodove za upis u srednju školu.

Učenici koji su bili zainteresiranu za upis u sportska odjeljenja morali su iskazati interes i KSH je morao napraviti rang listu zainteresiranih učenika, na temelju vlastitih kriterija.


OBRAZAC ZA PRIJAVU DOLASKA I ODLASKA NA VELIKA NATJECANJA  (klikni za otvaranje obrasca)

 

Ovdje će te moći downloadati sve potrebne obrasce, pravilnike i sl. potrebne za regisraciju kluba, učlanjenje kluba u KSH, licenciranje natjecanja i registraciju natjecatelja.

PRAVILNIK O NATJECANJIMA

PRAVILNIK O LICENCIRANJU TRENERA

PRAVILNIK O LICENCIRANJU SUDACA

DOKUMET KOJI DOKAZUJE DA ROLANJEM SE NE OŠTEČUJE PARKET (tko  je iizmislio da se rolanjem oštečuje parket?!?)

FIRS - CIC SPORTSKA PRAVILA 2016

FIRS STATUT 2013

CEC 2014 - NOVA PRAVILA

 

Na web stranici Ministarstva uprave dostupni su svi podaci i statutu saveza

Ovo je link za Koturaljkaški savez Hrvatske

http://registri.uprava.hr/#!udruga-detalji/9QIBAAEAAQGOa290dXJhbGprYcWha2kAAAAAAAAAAAABAQFvaeIEAaCLBA

Na ovom linku su svi dokumenti za Zagrebački koturaljkaški savez

http://registri.uprava.hr/#!udruga-detalji/9QIBAAEAAQGOa290dXJhbGprYcWha2kAAAAAAAAAAAABAQFvaeICAbbfAw

 

Financijski izvještaji saveza dostupni su na stranica ministarstva financija

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Detalji.aspx?id=6905

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Detalji.aspx?id=6904

 

 

Obrasci za registraciju

Obrazac 1 - zahtjev za registraciju sportaša

Obrazac 2 - izjava za registraciju

Obrazac 3 - popis za registraciju - klub

Obrazac 4 - zahtjev za registraciju dužnosnika

 

OBRAZAC ZA KATEGORIZACIJU 

UVJETI KATEGORIZACIJE

Obrazac za prijavu natjecanja


Poziv na Skupštinu ZKS

Poziv na Skupštinu KSH


Powered by Hoola.